Поиск по параметрам

Корпоративные финансы
Эскиндаров М. А., под ред., Федотова М. А., под ред., Эскиндаров М. А., Федотова М. А., Шохин Е. И., Хотинская Г. И., Тазихина Т. В., Слепнева Т. А., Сетченкова Л. А., Сагайдачная О. В., Рубцов Б. Б., Мартынова В. С., Макеев А. В., Лахметкина Н. И., Иванова Е. Н., Звонова Е. А., Гермогентова М. Н., Вилкова Т. Б., Вайель К. В., Брюховецкая С. В.
КноРус
2024
...
Учебник
480 стр.
Экономика впечатлений: от теории к практике
Черникова Л. И., под общ. ред., Черникова Л. И., Федорова Е. А., Слепнева Т. А., Шальнева М. С., Бокарева Е. В., Егорова Е. Н., Харитонова Т. В., Ларионова А. А., Лосева О. В.
КноРус
2024
Монография
129 стр.
Корпоративные финансы в цифровой экономике +еПриложение
Хотинская Г. И., под ред., Хотинская Г. И., Булава И. В., Гермогентова М. Н., Киселева Т. Ю., Корнилова Е. В., Ларионова А. А., Лихачева О. Н., Малофеев С. Н., Мингалиев К. Н., Паштова Л. Г., Черникова Л. И., Шальнева М. С., Шохин Е. И., Сетченкова Л. А., Слепнева Т. А., Хрустова Л. Е.
КноРус
2023
Учебник
443 стр.
Стоимость собственности и ESG-стратегии: оценка и управление
Федотова М. А., под ред., Тазихина Т. В., под ред., Косорукова И. В., под ред., Федотова М. А., Тазихина Т. В., Косорукова И. В., Богатырев С. Ю., Глисин А. Ф., Григорьев В. В., Демянчук Н. Н., Косорукова О. Д., Кудряшов А. М., Мамаджанов Х. А., Попов Н. А., Помулев А. А., Раева И. В., Синяк Н. Г., Слепнева Т. А., Смоляк С. А., Созаева Д. А., Тегин А. В., Тельминова Н. В., Шаров С. А.
КноРус
2023
Монография
333 стр.
Финансовый менеджмент
Шохин Е. И., под ред., Шохин Е. И., Большаков С. В., Булатова М. Г., Гермогентова М. Н., Кузина Г. П., Лахметкина Н. И., Макарова М. В., Мурашова О. В., Подшиваленко Г. П., Серегин Е. В., Серегина Е. Ю., Слепнева Т. А., Филатова Т. В.
КноРус
2023
...
Учебник
475 стр.
Корпоративные финансы и управление бизнесом
Паштова Л. Г., под ред., Шохин Е. И., под ред., Паштова Л. Г., Шохин Е. И., Булава И. В., Гермогентова М. Н., Мингалиев К. Н., Сетченкова Л. А., Слепнева Т. А., Талимова Л. А., Серегина Е. Ю., Орлова О. В., Малофеев С. Н., Корнилова Е. В., Лихачева О. Н., Хотинская Г. И.
КноРус
2021
...
Монография
392 стр.
Секторальные финансы в условиях системных стрессов (Проект: молодые исследователи + наставники)
Хотинская Г. И., под ред., Хотинская Г. И., Королев А. И., Бакулина А. А., Яковлев Е. О., Паштова Л. Г., Комельков М. В., Сетченкова Л. А., Мартемьянова К. Д., Слепнева Т. А., Тишин И. Б., Шальнева М. С., Баландин С. В., Тимонина А. Е., Лихачева О. Н., Еремин И. Р., Хрустова Л. Е., Киселев Ф. И.
Русайнс
2021
Монография
218 стр.
Корпоративные финансы. (Бакалавриат). Учебник
Шохин Е. И., под ред., Шохин Е. И., Хотинская Г. И., Большаков С. В., Булава И. В., Гермогентова М. Н., Кондратьева Е. А., Кузина Г. П., Лахметкина Н. И., Лихачева О. Н., Мингалиев К. Н., Незамайкин В. Н., Пересторонина Л. Г., Серегина Е. Ю., Слепнева Т. А.
КноРус
2020
...
Учебник
318 стр.
Корпоративные финансы и управление бизнесом
Паштова Л. Г., под ред., Шохин Е. И., под ред., Паштова Л. Г., Шохин Е. И., Булава И. В., Гермогентова М. Н., Мингалиев К. Н., Сетченкова Л. А., Слепнева Т. А., Талимова Л. А., Серегина Е. Ю., Орлова О. В., Малофеев С. Н., Корнилова Е. В., Лихачева О. Н., Хотинская Г. И.
Русайнс
2018
Монография
377 стр.
Финансы коммерческих организаций
Мингалиев К. Н., под ред., Мингалиев К. Н., Хотинская Г. И., Шохин Е. И., Черникова Л. И., Слепнева Т. А., Серегина Е. Ю., Русакова Г. Н., Пересторонина Л. Г., Паштова Л. Г., Новиков В. А., Малофеев С. Н., Лихачева О. Н., Лахметкина Н. И., Киселева Т. Ю., Гемогентова М. Н., Войко А. В., Булава И. В., Большаков С. В., Балычев С. Ю.
КноРус
2017
Учебник
279 стр.
Показывать по: 10
10
20
40
80