Поиск по параметрам

Преподаватель высшего образования. Практические ситуации
Ляпунцова Е. В., под ред., Белозерова Ю. М., под ред., Ляпунцова Е. В., Белозерова Ю. М., Августа Е. Н., Болсуновская Л. М., Буравлев И. Ю., Васюра С. А., Ерохин А. Н., Исаченко Т. М., Костылев С. В., Лебедева Ю. А., Лисиченко Е. А., Манышева К. Б., Матчин В. Т., Мезинова И. А., Мордвинов В. А., Наумова Т. А., Причинин А. Е., Резер Т. М., Тарханова Е. А., Трифонова Т. А., Филатова-Сафронова М. А., Фрицлер А. В., Шарова И. В., Шельменков В. Н., Щемелева Ю. Б., Яковенко Н. В., Ярусова С. Б., Бабурина Н. А., Бабусова Н. Б., Власова В. В., Глебова И. С., Гуремина Н. В., Дибров А. М., Диброва Ю. А., Елхова О. И., Ермолова А. П., Завьялова Г. И., Зозуля О. А., Исаева Э. Л., Коренкова С. ., Королева Л. Ю., Липка В. М., Москалева Н. Б., Пархаев В. Т., Рапацкий Ю. Л., Рассадина А. А., Рыбаков М. Д., Спиваковская А. Ю., Спиваковский Ю. М., Татарников О. В.
КноРус
2024
Учебник
168 стр.
Стратегическая роль университетов в развитии науки и технологии
Ляпунцова Е. В., Ляпунцова Е. В., под ред., Белозерова Ю. М., Белозерова Ю. М., под ред., Дроздова И. И., Дроздова И. И., под ред., Августа Е. Н., Ананьев В. Н., Баркова А. А., Болсуновская Л. М., Боярская Л. А., Васюра С. А., Гуртова Е. С., Дибров А. ., Диброва Ю. А., Ерохин А. Н., Захарова М. В., Каминская Э. А., Колотков М. Б., Конюшенко С. М., Куценко Е. И., Михайлова А. Г., Московенко Н. С., Недобежкин С. В., Прокопьев Н. Я., Прохорцов А. В., Семенова -. П., Соловьев А. Э., Соловьева С. В., Тарханова Е. А., Филатова-Сафронова М. А., Фрицлер А. В., Чукова О. В., Шельменков В. Н., Шоломов И. Ф.
Русайнс
2023
Монография
128 стр.
Показывать по: 10
10
20
40
80