Поиск по параметрам

Современные финансовые рынки
Евлахова Ю. С.
КноРус
2023
Учебное пособие
148 стр.
Цифровые траектории экономики и финансов в XXI веке
Криничанский К. В., Рубцов Б. Б., Криничанский К. В., под ред., Рубцов Б. Б., под ред., Абрамов А. Е., Абрамова М. А., Безсмертная Е. Р., Генкин А. С., Дубова С. Е., Евлахова Ю. С., Зеленева Е. С., Зиновьева Е. А., Карпова Е. Н., Маркова О. М., Молчанов И. Н., Молчанова Н. П., Першин А. А., Рубеж М. Г., Рябова С. С., Чараева М. В., Чекункова И. А., Чернова М. И.
КноРус
2023
Монография
231 стр.
Финансовая система: цифровой вызов
Абрамов А. Е., Алифанова Е. Н., Безсмертная Е. Р., Вафина Д. Л., Вовненко Г. И., Генкин А. С., Гибадуллин Э. И., Евлахова Ю. С., Егорова С. Ю., Еланцев В. А., Ершов М. В., Жариков М. В., Жданова М. А., Зиновьева Е. А., Клочкова Е. Н., Косырев А. Г., Криничанский К. В., Кропин Ю. А., Куликова Е. И., Львова Ю. Н., Маркова О. М., Радковская Н. П., Рябова С. С., Сизов А. М., Соколинская Н. Э., Соколова Е. Ю., Соломатина Т. Б., Танасова А. С., Хуторова Н. А., Цховребов М. П., Чернова М. И., Чумачков К. Я., Шипилова М. В.
КноРус
2022
Монография
230 стр.
Финансовый мониторинг
Глотов В. И., под ред., Альбеков А. У., под ред., Макаренко Е. Н., Алифанова Е. Н., Аржанова И. М., Бричка Е. И., Грузднева Е. Н., Демиденко Т. И., Ефременко И. Н., Евлахова Ю. С., Зайцев Е. В., Захарченко Е. С., Карпова Е. Н., Медведкина Е. А., Решетникова Н. Н., Тисен О. Н., Чумаченко Е. А., Шатский Г. Ю.
КноРус
2022
Учебник
196 стр.
Финансовые рынки: цифровая трансформация
Криничанский К. В., под ред., Рубцов Б. Б., под ред., Агеева С. Д., Алифанова Е. Н., Анненская Н. Е., Бочкова С. С., Булгаков А. Л., Евлахова Ю. С., Жариков М. В., Кацюба И. А., Клочкова Е. Н., Колесник И. А., Криворучко С. В., Кропин Ю. А., Кулешов Я. И., Львова Ю. Н., Маркова О. М., Мишура А. В., Молчанов И. Н., Молчанова Н. П., Пашковская И. В., Радковская Н. П., Степкина Ю. А., Стоноженко И. В., Терентьева О. И., Хуторова Н. А., Щеголева Н. Г., Рубеж М. Г.
Русайнс
2021
Монография
182 стр.
Финансы и кредит
Кузнецов Н. Г., под ред., Кочмола К. В., под ред., Алифанова Е. Н., под ред., Чубарова Г. П., Черкашина Т. А., Цой Р. А., Семенюта О. Г., Рыбчинская И. В., Рукина С. Н., Романова Т. Ф., Наливайский В. Ю., Лахно Ю. В., Бричка Е. И., Карауш Д. М., Иванченко И. С., Иванова О. Б., Жаркова Ю. С., Ефременко И. Н., Евлахова Ю. С., Добролежа Е. В., Грузднева Е. Н., Воробьева И. Г., Вовченко Н. Г., Богославцева Л. В., Богданова О. Ю., Барашьян В. Ю., Акопова Е. С.
КноРус
2021 ...
Учебник
430 стр.
Показывать по: 20
10
20
40
80