Поиск по параметрам

Политика противодействия экстремизму
Кошкин А. П., под общ. ред., Бучкова А. И., Волкова А. Е., Горин Д. Г., Давыдова Ю. А., Евсеев В. О., Каверина Н. А., Нечаев Д. Н., Перенджиев А. Н., Прокопенко Е. Е., Смирнов А. А., Черданцев В. В.
КноРус
2023 ...
Учебник
343 стр.
Политические институты, процессы и технологии: теория и кейсы
Мельков С. А., под ред., Данкова Ж. Ю., Евсеев В. О., Забузов О. Н., Злотникова Е. В., Ножка С. М., Перенджиев А. Н., Сасим А. В., Стоянов А. С., Сушанский А. С., Цыбаков Д. Л., Чумаченко А. П.
КноРус
2023 ...
Учебник
562 стр.
Введение в профессию "Преподаватель вуза". Трудовые функции преподавателя
Ляпунцова Е. В., под ред., Белозерова Ю. М., под ред., Бадмаева С. В., Белоусова А. К., Беляев А. В., Болсуновская Л. М., Борковская В. Г., Буравлев И. Ю., Васюра С. А., Вдовиченко М. М., Вышквыркина М. А., Гаджиева Е. А., Денисов Д. Г., Августа Е. Н., Дроздова И. И., Дуров А. М., Евсеев В. О., Ермаков П. Н., Ермолаева Н. В., Ерохин А. Н., Желдоченко Л. Д., Зелко А. С., Землянская Е. Н., Карнаух И. С., Комиссарова Т. С., Конюшенко С. М., Коновалова Л. В., Кузьмина О. В., Лаута О. С., Лобковская Н. И., Митрофанов М. В., Наумова Т. А., Неборский Е. В., Окунькова Е. А., Петухова Л. Н., Пешкова Х. В., Пищик В. И., Полякова Л. В., Причинин А. Е., Прокопьев Н. Я., Ращупкина Ю. В., Резер Т. М., Рожкова С. В., Семенова Л. В., Скрипкина Ю. В., Соловьева С. В., Стародубцев Ю. И., Стоцкая Е. М., Суроедова Е. А., Тарханова Е. А., Трифонова Т. А., Тушнова Ю. А., Ульянова Н. Ю., Федорова М. А., Филато
КноРус
2022
Учебник
458 стр.
Политология
Кошкин А. П., под общ. ред., Бучкова А. И., Глазунов О. Н., Горин Д. Г., Денисенкова Н. Н., Евсеев В. О., Каверина Н. А., Ковригин В. В., Нечаев Д. Н., Перенджиев А. Н., Прокопенко Е. Е., Тихомиров Д. А., Хаустова Н. А., Черданцев В. В.
КноРус
2021 ...
Учебник
394 стр.
Показывать по: 20
10
20
40
80