Поиск по параметрам

Стратегическая роль университетов в развитии науки и технологии
Ляпунцова Е. В., Ляпунцова Е. В., под ред., Белозерова Ю. М., Белозерова Ю. М., под ред., Дроздова И. И., Дроздова И. И., под ред., Августа Е. Н., Ананьев В. Н., Баркова А. А., Болсуновская Л. М., Боярская Л. А., Васюра С. А., Гуртова Е. С., Дибров А. ., Диброва Ю. А., Ерохин А. Н., Захарова М. В., Каминская Э. А., Колотков М. Б., Конюшенко С. М., Куценко Е. И., Михайлова А. Г., Московенко Н. С., Недобежкин С. В., Прокопьев Н. Я., Прохорцов А. В., Семенова -. П., Соловьев А. Э., Соловьева С. В., Тарханова Е. А., Филатова-Сафронова М. А., Фрицлер А. В., Чукова О. В., Шельменков В. Н., Шоломов И. Ф.
Русайнс
2023
Монография
128 стр.
Введение в профессию "Преподаватель вуза". Трудовые функции преподавателя
Ляпунцова Е. В., под ред., Белозерова Ю. М., под ред., Ляпунцова Е. В., Белозерова Ю. М., Бадмаева С. В., Белоусова А. К., Беляев А. В., Болсуновская Л. М., Борковская В. Г., Буравлев И. Ю., Васюра С. А., Вдовиченко М. М., Вышквыркина М. А., Гаджиева Е. А., Денисов Д. Г., Августа Е. Н., Дроздова И. И., Дуров А. М., Евсеев В. О., Ермаков П. Н., Ермолаева Н. В., Ерохин А. Н., Желдоченко Л. Д., Зелко А. С., Землянская Е. Н., Карнаух И. С., Комиссарова Т. С., Конюшенко С. М., Коновалова Л. В., Кузьмина О. В., Лаута О. С., Лобковская Н. И., Митрофанов М. В., Наумова Т. А., Неборский Е. В., Окунькова Е. А., Петухова Л. Н., Пешкова Х. В., Пищик В. И., Полякова Л. В., Причинин А. Е., Прокопьев Н. Я., Ращупкина Ю. В., Резер Т. М., Рожкова С. В., Семенова Л. В., Скрипкина Ю. В., Соловьева С. В., Стародубцев Ю. И., Стоцкая Е. М., Суроедова Е. А., Тарханова Е. А., Трифонова Т. А., Тушнова Ю. А., Уль
КноРус
2022
Учебник
458 стр.
Показывать по: 10
10
20
40
80