Поиск по параметрам

Проблемы интеграции частного и публичного права
Иванова С. А., под ред., Иванова С. А., Белов В. Е., Ганичева Е. С., Горбачева О. Ю., Короткова М. В., Нахратов В. В., Овчинников А. А., Петрова И. В., Рахматулина Р. Ш., Санникова Л. В., Свиридова Е. А., Терновая О. А., Харитонова Ю. С., Юлова Е. С.
Юстиция
2023
...
Учебное пособие
202 стр.
Жилищное право
Ручкина Г. Ф., под ред., Ручкина Г. Ф., Илюшина М. Н., Ключникова Я. А., Дахненко С. С., Киракосян С. А., Короткова М. В., Белоусов А. Л., Амелина Е. Е., Матвеева Е. Ю., Боос Г. В.
КноРус
2022
Учебник
451 стр.
Правовое регулирование бизнеса в Интернете: новые реалии
Короткова М. В., под ред., Короткова М. В.
Русайнс
2022
...
Сборник материалов
164 стр.
Гражданское право. Общая часть
Ручкина Г. Ф., под ред., Ручкина Г. Ф., Беседкина Н. И., Ефимова Н. А., Иванова С. А., Киракосян С. А., Ключникова Я. А., Кобзева Е. И., Короткова М. В., Крашенинников С. В., Кулешова И. А., Матвеев И. В., Матвеева Н. А., Несмеянова И. А., Новицкая Л. Ю., Овчинников А. А., Павликов С. Г., Свиридова Е. А., Якимова Е. С.
КноРус
2021
Учебник
703 стр.
Проблемы интеграции частного и публичного права
Иванова С. А., под ред., Иванова С. А., Белов В. Е., Ганичева Е. С., Горбачева О. Ю., Короткова М. В., Нахратов В. В., Овчинников А. А., Петрова И. В., Рахматулина Р. Ш., Санникова Л. В., Свиридова Е. А., Терновая О. А., Харитонова Ю. С., Юлова Е. С.
Русайнс
2015
Учебное пособие
203 стр.
Показывать по: 10
10
20
40
80