Поиск по параметрам

Корпоративные финансы в цифровой экономике +еПриложение
Хотинская Г. И., под ред., Булава И. В., Гермогентова М. Н., Киселева Т. Ю., Корнилова Е. В., Ларионова А. А., Лихачева О. Н., Малофеев С. Н., Мингалиев К. Н., Паштова Л. Г., Черникова Л. И., Шальнева М. С., Шохин Е. И., Сетченкова Л. А., Слепнева Т. А., Хрустова Л. Е.
КноРус
2023
Учебник
443 стр.
Корпоративное управление и корпоративные финансы в акционерных обществах с государственным участием. Том 2
Эскиндаров М. (., под ред., Федотова М. А., под ред., Попков С. Ю., под ред., Васюткина Л. В., Опарина С. И., Молчанова О. А., Бандурян П. М., Ширикова А. П., Аноприенко С. М., Котляр М. З., Пшеничников А. А., Артемова Т. Ю., Брызгалин К. О., Хотинская Г. И., Черникова Л. И., Паштова Л. Г., Лихачева О. Н., Жуков В. Н., Кочерга П. С., Аношкина О. О., Вохмянин Д. В., Гончаренко Л. И., Ларионова А. А., Лукасевич И. Я., Лисицына Е. В., Булава И. В., Гусев А. А., Уланова Е. С.
КноРус
2021 ...
Учебник
501 стр.
Менеджмент в сервисе
Платонова Н. А., под ред., Ларионова А. А., Мухоморова И. В., Поворина Е. В., Суслова И. А., Шлапак В. С., Юманова О. С., Виноградова М. В., Каурова О. В., Малолетко А. Н.
КноРус
2021 ...
Учебник
248 стр.
Менеджмент. Практикум
Докукина Е. В., Кулямина О. С., Ларионова А. А., Малолетко А. Н., Панина З. И., Поворина Е. В., Салманова И. П., Суслова И. А., Васильева Л. А., Виноградова М. В., Зайцева Н. А., Каурова О. В., Корсунова Н. М.
Русайнс
2021 ...
Учебное пособие
148 стр.
Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе
2017
Учебное пособие
318 стр.
Показывать по: 20
10
20
40
80