Поиск по параметрам

Современные концепции финансового развития: теория и методология
Абрамова М. А., Амосова Н. А., Анненская Н. Е., Диденко В. Ю., Дубова С. Е., Зеленева Е. С., Ковалева Н. А., Криничанский К. В., Луняков О. В., Рубцов Б. Б., Фиапшев А. Б., Юревич М. А.
КноРус
2023
Монография
250 стр.
Денежная система и механизмы денежного обращения и денежно-кредитного регулирования
Абрамова М. А., под ред., Александрова Л. С., под ред., Анненская Н. Е., Господарчук Г. Г., Гусева И. А., Дубова С. Е., Зайцев В. Б., Захаров Ю. С., Захарова О. В., Зеленева Е. С., Криворучко С. В., Криничанский К. В., Луняков О. В., Маркова О. М., Печалова М. Ю., Родина Г. А., Скобликов Е. А., Фиапшев А. Б., Шакер И. Е.
КноРус
2022 ...
Учебник
528 стр.
Современная денежно-кредитная политика
Абрамова М. А., под ред., Аболихина Г. А., Александрова Л. С., Афанасьева О. Н., Басс А. Б., Дубова С. Е., Захарова О. В., Криворучко С. В., Литвин В. В., Луняков О. В., Печалова М. Ю., Шакер И. Е.
КноРус
2022 ...
Учебник
330 стр.
Современная теория денег. Том 3. Денежная система
Абрамова М. А., под ред., Авис О. У., Акименко С. В., Александрова Л. С., Анненская Н. Е., Дубова С. Е., Зайцев В. Б., Захарова О. В., Зеленева Е. С., Криворучко С. В., Криничанский К. В., Луняков О. В., Маркова О. М., Михайлов А. Ю., Небера А. С., Фиапшев А. Б.
КноРус
2022
Монография
193 стр.
Современная теория денег.Том 2. Исследование на функциональном уровне
Абрамова М. А., Авис О. У., Акименко С. В., Александрова Л. С., Анненская Н. Е., Гусева И. А., Дубова С. Е., Зайцев В. Б., Захарова О. В., Зеленева Е. С., Криворучко С. В., Криничанский К. В., Лопатин В. А., Луняков О. В., Маркова О. М., Михайлов А. Ю., Фиапшев А. Б.
КноРус
2021
Монография
207 стр.
Современная теория денег. Том 1. Исследование на эндотерическом уровне
Абрамова М. А., под ред., Авис О. У., Акименко С. В., Анненская Н. Е., Гусева И. А., Домашенко А. А., Зайцев В. Б., Захарова О. В., Криворучко С. В., Криничанский К. В., Лопатин В. А., Луняков О. В., Маркова О. М., Михайлов А. Ю., Родина Г. А., Фиапшев А. Б., Халилова М. Х.
Русайнс
2020
Монография
214 стр.
Показывать по: 20
10
20
40
80