Поиск по параметрам

Корпоративное управление и ответственность бизнеса
Беляева И. Ю., под ред., Батаева Б. С., под ред., Измайлова М. А., под ред., Батаева Б. С., Беляева И. Ю., Булава И. В., Данилова О. В., Ерзылева И. А., Измайлова М. А., Капранова Л. Д., Костыгова Л. А., Кухтин П. В., Мамаева Ю. А., Мингалиев К. Н., Полищук О. А., Помулев А. А., Пухова М. М., Раков А. В., Сычева Е. А., Усков К. В., Фирсова И. А., Харитонова Т. В., Харчилава Х. П., Цыгалов Ю. М., Чахкиев Г. Г., Чулакова А. Л., Щербаченко П. С.
КноРус
2023 ...
Учебник
233 стр.
Корпоративные финансы в цифровой экономике +еПриложение
Хотинская Г. И., под ред., Булава И. В., Гермогентова М. Н., Киселева Т. Ю., Корнилова Е. В., Ларионова А. А., Лихачева О. Н., Малофеев С. Н., Мингалиев К. Н., Паштова Л. Г., Черникова Л. И., Шальнева М. С., Шохин Е. И., Сетченкова Л. А., Слепнева Т. А., Хрустова Л. Е.
КноРус
2023
Учебник
443 стр.
Реорганизация бизнеса: слияние и поглощения
Паштова Л. Г., под ред., Гермогентова М. Н., Капранова Л. Д., Корнилова Е. В., Лахметкина Н. И., Лихачева О. Н., Мингалиев К. Н., Платонова Н. А., Сетченкова Л. А., Хотинская Г. И.
Русайнс
2023 ...
Учебное пособие
205 стр.
Реорганизация бизнеса: слияния и поглощения
Паштова Л. Г., под общ. ред., Мусиенко С. О., Гудова М. Р., Лахметкина Н. И., Лихачева О. Н., Мингалиев К. Н., Сетченкова Л. А., Федотова М. А., Черникова Л. И., Шальнева М. С.
КноРус
2022 ...
Учебник
282 стр.
Финансовое планирование в организациях
Паштова Л. Г., под ред., Большаков С. В., Булава И. В., Войко А. В., Гермогентова М. Н., Корнилова Е. В., Лихачева О. Н., Мингалиев К. Н., Пересторонина Л. Г., Федотова М. А., Хотинская Г. И., Черникова Л. И.
КноРус
2022 ...
Учебник
274 стр.
Корпоративные финансы и управление бизнесом
Паштова Л. Г., под ред., Шохин Е. И., под ред., Булава И. В., Гермогентова М. Н., Мингалиев К. Н., Сетченкова Л. А., Слепнева Т. А., Талимова Л. А., Серегина Е. Ю., Орлова О. В., Малофеев С. Н., Корнилова Е. В., Лихачева О. Н., Хотинская Г. И.
КноРус
2021 ...
Монография
392 стр.
Корпоративные финансы. (Бакалавриат). Учебник
Шохин Е. И., под ред., Хотинская Г. И., Большаков С. В., Булава И. В., Гермогентова М. Н., Кондратьева Е. А., Кузина Г. П., Лахметкина Н. И., Лихачева О. Н., Мингалиев К. Н., Незамайкин В. Н., Пересторонина Л. Г., Серегина Е. Ю., Слепнева Т. А.
КноРус
2020 ...
Учебник
318 стр.
Корпоративные финансы и управление бизнесом
Паштова Л. Г., под ред., Шохин Е. И., под ред., Булава И. В., Гермогентова М. Н., Мингалиев К. Н., Сетченкова Л. А., Слепнева Т. А., Талимова Л. А., Серегина Е. Ю., Орлова О. В., Малофеев С. Н., Корнилова Е. В., Лихачева О. Н., Хотинская Г. И.
Русайнс
2018
Монография
377 стр.
Реорганизация бизнеса: слияние и поглощения
Паштова Л. Г., под ред., Гермогентова М. Н., Капранова Л. Д., Корнилова Е. В., Лахметкина Н. И., Лихачева О. Н., Мингалиев К. Н., Платонова Н. А., Сетченкова Л. А., Хотинская Г. И.
КноРус
2018
Монография
205 стр.
Финансы коммерческих организаций
Хотинская Г. И., Шохин Е. И., Черникова Л. И., Слепнева Т. А., Серегина Е. Ю., Русакова Г. Н., Пересторонина Л. Г., Паштова Л. Г., Новиков В. А., Малофеев С. Н., Лихачева О. Н., Лахметкина Н. И., Киселева Т. Ю., Гемогентова М. Н., Войко А. В., Булава И. В., Большаков С. В., Балычев С. Ю., Мингалиев К. Н., под ред.
КноРус
2017
Учебник
279 стр.
Показывать по: 20
10
20
40
80