Поиск по параметрам

Корпоративное управление и ответственность бизнеса
Беляева И. Ю., под ред., Батаева Б. С., под ред., Измайлова М. А., под ред., Батаева Б. С., Беляева И. Ю., Булава И. В., Данилова О. В., Ерзылева И. А., Измайлова М. А., Капранова Л. Д., Костыгова Л. А., Кухтин П. В., Мамаева Ю. А., Мингалиев К. Н., Полищук О. А., Помулев А. А., Пухова М. М., Раков А. В., Сычева Е. А., Усков К. В., Фирсова И. А., Харитонова Т. В., Харчилава Х. П., Цыгалов Ю. М., Чахкиев Г. Г., Чулакова А. Л., Щербаченко П. С.
КноРус
2023 ...
Учебник
233 стр.
Оценка стоимости бизнеса
Эскиндаров М. (., под ред., Федотова М. А., под ред., Атабиева Н. А., Бакулина А. А., Григорьев В. В., Гусев А. А., Зимин В. С., Иванова Е. Н., Котлярова А. Ю., Никонова И. А., Петров В. И., Сагайдачная О. В., Сычева Е. А., Тазихина Т. В.
КноРус
2023 ...
Учебник
320 стр.
Оценка бизнеса в цифровой экономике
Федотова М. А., под ред., Лосева О. В., под ред., Тазихина Т. В., под ред., Андрианова Ю. В., Глисин А. Ф., Гусев А. А., Перевозчиков С. Ю., Помулев А. А., Богатырев С. Ю., Волович Н. В., Игонин В. В., Мунерман И. В., Раева И. В., Стерник С. Г., Сычева Е. А., Ордов К. В., Морина Н. А., Хейфец Е. Е., Азаренко А. С., Азаренко С. С.
КноРус
2022
Учебник
389 стр.
Корпоративные стратегии и технологии в цифровой экономике
Беляева И. Ю., под ред., Данилова О. В., под ред., Батаева Б. С., Грызенкова Ю. В., Диденко В. Ю., Измайлова М. А., Кириллова Н. В., Козлова Н. П., Морозко Н. И., Полищук О. А., Стрижов С. А., Сычева Е. А., Усков К. В., Фатхутдинова А. М., Харитонова Е. Н., Харитонова Н. А., Цыганов А. А., Чахкиев Г. Г., Щербаченко П. С., Якушова Е. С., Смирнова В. В., Романова Н. В., Правкин С. А., Назарова Л. И., Нагорная О. А., Львова Н. А., Кубрушко П. Ф., Звягинцев И. А., Пилюс Е. В., Сапунцов А. Л., Киселева Т. Ю., Козленкова Е. Н., Авадаева И. В.
КноРус
2021
Монография
267 стр.
Стоимость собственности в цифровой экономике: оценка и управление
Федотова М. А., под ред., Тазихина Т. В., под ред., Косорукова И. В., под ред., Андрианова Ю. В., Беляева И. Ю., Богатырев С. Ю., Глисин А. Ф., Григорьев В. В., Данилова О. В., Ивлева Н. Н., Князева Т. А., Косорукова О. Д., Лосева О. В., Мартынова В. С., Мирзоян Н. В., Плясова С. В., Родин А. Ю., Созаева Д. А., Стерник С. Г., Сычева Е. А., Труфанова С. А., Усков К. А., Хейфиц Е. Е., Чернышев М. С., Козырь Ю. В.
КноРус
2021
Монография
440 стр.
Стоимость собственности. Оценка и управление (25 лет оценочной деятельности. Траектория развития)
Тазихина Т. В., под ред., Федотова М. А., под ред., Андрианова Ю. В., Бакулина А. А., Бондарева Н. А., Глисин А. Ф., Джамбраилов Ш. А., Егорова Д. А., Косорукова И. В., Лосева О. В., Мирзоян Н. В., Плясова С. В., Раева И. В., Родин А. Ю., Солнцев И. В., Сычева Е. А., Труфанова С. А.
Русайнс
2019
Монография
381 стр.
Показывать по: 20
10
20
40
80