Поиск по параметрам

Правовая система Российской Федерации
Ручкина Г. Ф., под общ. ред., Альбов А. П., под общ. ред., Шагиева Р. В., Фатхутдинова А. М., Терениченко А. А., Савостьянова С. А., Рыжик А. В., Попова О. В., Николюкин С. В., Матюк В. В., Лапина М. А., Заикина И. В., Горохова С. С., Глушакова Н. А., Герасимович А. А., Булавина М. А., Апоницкий С. В.
Юстиция
2023 ...
Учебник
485 стр.
История политических и правовых учений
Альбов А. П., под общ. ред., Николюкин С. В., под общ. ред., Горохова С. С., Гуков А. С., Костылева Е. Д., Попова О. В., Терениченко А. А., Фатхутдинова А. М., Шагиева Р. В.
Юстиция
2021 ...
Учебник
383 стр.
Корпоративные стратегии и технологии в цифровой экономике
Беляева И. Ю., под ред., Данилова О. В., под ред., Батаева Б. С., Грызенкова Ю. В., Диденко В. Ю., Измайлова М. А., Кириллова Н. В., Козлова Н. П., Морозко Н. И., Полищук О. А., Стрижов С. А., Сычева Е. А., Усков К. В., Фатхутдинова А. М., Харитонова Е. Н., Харитонова Н. А., Цыганов А. А., Чахкиев Г. Г., Щербаченко П. С., Якушова Е. С., Смирнова В. В., Романова Н. В., Правкин С. А., Назарова Л. И., Нагорная О. А., Львова Н. А., Кубрушко П. Ф., Звягинцев И. А., Пилюс Е. В., Сапунцов А. Л., Киселева Т. Ю., Козленкова Е. Н., Авадаева И. В.
КноРус
2021
Монография
267 стр.
Правовое обеспечение интересов лиц старшего поколения (социально-экономический аспект)
Ручкина Г. Ф., под ред., Беседкина Н. И., Васильева О. Н., Попова А. В., Павликов С. Г., Несмеянова И. А., Якимова Е. С., Фатхутдинова А. М., Путило Н. В., Приженникова А. Н., Матвеева Н. А., Матвеев И. В., Малахова В. Ю., Карпухин Д. В., Еремина О. Ю., Дахненко С. С., Горохова С. С., Герасимова О. А., Волкова Н. С., Варфаловская Р. А., Бочкова С. С., Батюкова В. Е., Багреева Е. Г.
Юстиция
2019
Монография
151 стр.
Показывать по: 20
10
20
40
80