Поиск по параметрам

Корпоративные финансы в цифровой экономике +еПриложение
Хотинская Г. И., под ред., Булава И. В., Гермогентова М. Н., Киселева Т. Ю., Корнилова Е. В., Ларионова А. А., Лихачева О. Н., Малофеев С. Н., Мингалиев К. Н., Паштова Л. Г., Черникова Л. И., Шальнева М. С., Шохин Е. И., Сетченкова Л. А., Слепнева Т. А., Хрустова Л. Е.
КноРус
2023
Учебник
443 стр.
Финансовый менеджмент
Шохин Е. И., под ред., Большаков С. В., Булатова М. Г., Гермогентова М. Н., Кузина Г. П., Лахметкина Н. И., Макарова М. В., Мурашова О. В., Подшиваленко Г. П., Серегин Е. В., Серегина Е. Ю., Слепнева Т. А., Филатова Т. В.
КноРус
2023 ...
Учебник
475 стр.
Финансы и кредит
Лаврушин О. И., под ред., Абрамова М. А., Вавилов Ю. Я., Васюнина М. Л., Горлова О. С., Красавина Л. Н., Маркина Е. В., Орланюк-Малицкая Л. А., Полякова О. А., Рубцов Б. Б., Седова М. Л., Солянникова С. П., Чернов А. Ю., Шохин Е. И.
КноРус
2023 ...
Учебное пособие
314 стр.
Корпоративные финансы
Эскиндаров М. (., под ред., Федотова М. А., под ред., Шохин Е. И., Хотинская Г. И., Тазихина Т. В., Слепнева Т. А., Сетченкова Л. А., Сагайдачная О. В., Рубцов Б. Б., Мартынова В. С., Макеев А. В., Лахметкина Н. И., Иванова Е. Н., Звонова Е. А., Гермогентова М. Н., Вилкова Т. Б., Вайель К. В., Брюховецкая С. В.
КноРус
2022 ...
Учебник
480 стр.
Корпоративные финансы и управление бизнесом
Паштова Л. Г., под ред., Шохин Е. И., под ред., Булава И. В., Гермогентова М. Н., Мингалиев К. Н., Сетченкова Л. А., Слепнева Т. А., Талимова Л. А., Серегина Е. Ю., Орлова О. В., Малофеев С. Н., Корнилова Е. В., Лихачева О. Н., Хотинская Г. И.
КноРус
2021 ...
Монография
392 стр.
Корпоративные финансы. (Бакалавриат). Учебник
Шохин Е. И., под ред., Хотинская Г. И., Большаков С. В., Булава И. В., Гермогентова М. Н., Кондратьева Е. А., Кузина Г. П., Лахметкина Н. И., Лихачева О. Н., Мингалиев К. Н., Незамайкин В. Н., Пересторонина Л. Г., Серегина Е. Ю., Слепнева Т. А.
КноРус
2020 ...
Учебник
318 стр.
Корпоративные финансы и управление бизнесом
Паштова Л. Г., под ред., Шохин Е. И., под ред., Булава И. В., Гермогентова М. Н., Мингалиев К. Н., Сетченкова Л. А., Слепнева Т. А., Талимова Л. А., Серегина Е. Ю., Орлова О. В., Малофеев С. Н., Корнилова Е. В., Лихачева О. Н., Хотинская Г. И.
Русайнс
2018
Монография
377 стр.
Финансы коммерческих организаций
Хотинская Г. И., Шохин Е. И., Черникова Л. И., Слепнева Т. А., Серегина Е. Ю., Русакова Г. Н., Пересторонина Л. Г., Паштова Л. Г., Новиков В. А., Малофеев С. Н., Лихачева О. Н., Лахметкина Н. И., Киселева Т. Ю., Гемогентова М. Н., Войко А. В., Булава И. В., Большаков С. В., Балычев С. Ю., Мингалиев К. Н., под ред.
КноРус
2017
Учебник
279 стр.
Показывать по: 20
10
20
40
80