Поиск по параметрам

Жилищное право
Якимова Е. С., под ред., Якимова Е. С., Беседкина Н. И., Кулешова И. А., Несмеянова И. А., Шокотько М. А., Борисова Л. В.
КноРус
2023
...
Учебник
297 стр.
Торговое право
Ручкина Г. Ф., под ред., Ручкина Г. Ф., Беседкина Н. И., Васильева О. Н., Григорович Е. В., Дахненко С. С., Иксанов И. С., Кулешова И. А., Якимова Е. С.
КноРус
2022
Учебное пособие
189 стр.
Гражданское право. Общая часть
Ручкина Г. Ф., под ред., Ручкина Г. Ф., Беседкина Н. И., Ефимова Н. А., Иванова С. А., Киракосян С. А., Ключникова Я. А., Кобзева Е. И., Короткова М. В., Крашенинников С. В., Кулешова И. А., Матвеев И. В., Матвеева Н. А., Несмеянова И. А., Новицкая Л. Ю., Овчинников А. А., Павликов С. Г., Свиридова Е. А., Якимова Е. С.
КноРус
2021
Учебник
703 стр.
Инвестиционное право + Приложение: Тесты
Ручкина Г. Ф., под ред., Ручкина Г. Ф., Альбов А. П., Николюкин С. В., Гончаренко Л. И., Григорович Е. В., Гримальская С. А., Дахненко С. С., Ключникова Я. А., Ложкова И. А., Мандрощенко О. В., Николаева Ю. В., Павлов В. П., Самигулина А. В., Терехова Е. В., Якимова Е. С.
КноРус
2021
...
Учебник
429 стр.
Правовое обеспечение интересов лиц старшего поколения (социально-экономический аспект)
Ручкина Г. Ф., под ред., Ручкина Г. Ф., Беседкина Н. И., Васильева О. Н., Попова А. В., Павликов С. Г., Несмеянова И. А., Якимова Е. С., Фатхутдинова А. М., Путило Н. В., Приженникова А. Н., Матвеева Н. А., Матвеев И. В., Малахова В. Ю., Карпухин Д. В., Еремина О. Ю., Дахненко С. С., Горохова С. С., Герасимова О. А., Волкова Н. С., Варфаловская Р. А., Бочкова С. С., Батюкова В. Е., Багреева Е. Г.
Юстиция
2019
Монография
151 стр.
Показывать по: 10
10
20
40
80